CAMPER

CHRÁNI MOTOR VOZIDLA
Pracuje, keď je motor vozidla vypnutý. Vhodné na používanie počas zastávok, okrem zastávok v kempingoch, kde je možnosť pripojenia na 230V.

EKOLOGICKÉ ZARIADENIE
Zariadenie nemusí byť pripojené k vonkajšiemu zdroju energie. Spotrebuje minimálne množstvo vody.

VYSOKOVÝKONNÉ VÝPARNÍKOVÉ CHLADENIE
Úplné ovládanie všetkých funkcií diaľkovým ovládačom alebo priamo na ovládacom paneli zariadenia. Vnútorný ovládací a distribučný panel veľmi vysokej kvality.

BEZPEČNOSŤ
S integrovaným alarmom - modul pre zabezpečenie ložného priestoru ako opcia.

ZÁRUKA 2 ROKY
Na všetky diely.